10 TRINN FOR Å BYGGE HUS

10 TRINN FOR Å BYGGE HUS

10 trinn for å bygge hus. Alle som planlegger å bygge eget hus må gjennom 10 trinn for å komme i mål med eget hus.

Her er en liste for de 10 trinn om hva du trenger og veien fram til eget hus. Vi har markert med rødt de punktene som Nøkkelhus AS kan hjelpe deg med.

  1. Finne en tomt
  2. Tegninger på huset
  3. Pris på huset
  4. Byggelån
  5. Byggetillatelse
  6. Opparbeide tomten
  7. Bygge huset
  8. Pålagte kontroller
  9. Overtakelse av huset
  10. Flytte inn

1. FINNE EN TOMT

Skal du bygge drømmehuset må du også gjerne ha drømmetomten. Noen har kanskje tomt fra familien mens andre må kjøpe på det åpne marked. Da er det gjerne finn.no som kan være en grei plass å søke ledige tomter på.

2. TEGNINGER PÅ HUSET

Her kan vi hjelpe deg. Husets form og orientering bestemmes i stor grad av tomten og den utnyttelsen du gjør av denne samt dine ønsker. Her kan det være lurt å få hjelp av en arkitekt, som både kan finne løsninger som passer tomten og dine ønsker som du ellers ikke ville tenkt på. Har du en enkel tomt eller har helt bestemte meninger om hvordan du vil ha ditt hus så kan du benytte en teknisk tegner på jobben.

3. SKAFFE PRIS PÅ HUSET

Med vår unike priskalkulator kan du enkelt framskaffe budsjettpriser på ditt byggeprosjekt. Suksessen med denne har vært formidabel og prisene har vist seg å være forbløffende presis i mange tilfeller. Med priskalkulatoren skaffer du deg enkelt et grovt budsjett som du kan planlegge etter. Men spør oss gjerne dersom du er i tvil om noe med denne.

4. SKAFFE BYGGELÅN

Byggelån kan vi desverre ikke hjelpe deg med. Her er det lurt at du i god tid har en dialog med din bank som kan vurdere prosjektet for deg.

5. BYGGETILLATELSE

Gjennom vårt samarbeid med arkitekt kan vi ta hele prosessen mot kommunen som ansvarlig søker. Dette er en stor og viktig jobb som påser at alle formaliteter er på plass mellom deg, prosjektet og kommunen.

6. OPPARBEIDE TOMTEN

Selve arbeidet med opparbeidelse og klargjøring av tomten gjøres av en lokal maskinentreprenør siden det ofte er mye tungt utstyr som skal benyttes. Vi hjelper deg med å sette opp en presis spesifikasjon for arbeidet som skal utføres, skaffer tilbud og står ansvarlig for dette over deg.

7. BYGGE HUSET

Vi bygger huset ditt etter de tegninger og detaljer som du har bestemt.

8. PÅLAGTE KONTROLLER

Uavhengige kontroller skal utføres av en 3.part som ikke har økonmiske tilknytninger til Nøkkelhus AS. De skal kontrollere lufttetthet og våtrom at dette er i henhold til gjeldende krav.

 9. OVERTAKELSE

Når vi er ferdig med huset så går vi gjennom sammen med deg og gjør en overtaksles av huset. Skulle det være behov for utbedringer settes dette opp i en mangelliste som deretter skal utbedres innen en gitt frist.

10. FLYTTE INN

Den store dagen er endelig kommet og dere kan flytte inn i huset.

10 TRINN FOR Å BYGGE HUS