31 BOENHETER BYGGET I PERIODEN 2014-2015

31 BOENHETER BYGGET I PERIODEN 2014-2015

31 BOENHETER BYGGET I PERIODEN 2014-2015

I perioden 2014-2015 sluttførte og påbegynte vi totalt 31 boenheter. Totalt bygget areal er på 4.600 m2 BRA. Vi synes dette er svært bra for en “fersk” aktør i markedet. Prosjektene fordeler seg på

  • 10 hus i Tromsø med totalt 1602 m2 BRA
  • 13 leiligheter i Oslo på totalt 929 m2 BRA
  • 3 to-mannsboliger på 984 m2 BRA
  • 4 eneboliger på til sammen 1085 m2 BRA

TOTALT SLUTTFØRTE OG PÅBEGYNTE VI 4.600  M2 BRA I 2014-2015

31 BOENHETER BYGGET I PERIODEN 2014-2015