BEDRE PRISKALKULATOR

BEDRE PRISKALKULATOR

En ny og bedre priskalkulator er nå online. Vi har splittet opp endel ekstra valg i opsjoner for å understreke hva som er mulig tilleggsvalg eller opsjoner med vårt system. I tillegg har vi nå fått med både lavenergi, passivhus og Universell utforming (Krav fra Husbanken) som opsjoner.

Klikk her for å teste den nye online priskalkulatoren

Flere valgmuligheter for våre kunder gir også flere utfordringer. Derfor er det nå kommet med en liten veiledning for opsjoner som vi gjengir her:

ANGÅENDE OPSJONER:

  • Det er ikke nødvendig med valg 8 “Balansert ventilasjon” dersom du har valgt hytte.
  • Er det husformål og du ikke skal ha lavenergi eller passivhus må du enten velge nr. 11 eller nr. 13 i Opsjoner.
  • Ikke velg både 14 og 15 samtidig da dette gir dobbel pris – velg kun en av dem.
  • Det er heller ikke lurt å kombinere nr. 11 med 14 og 15.
  • Er du i tvil om dette eller noen regler ta kontakt med oss for hjelp.
  • Universell utforming kreves av Husbanken for å få grunnlån.
BEDRE PRISKALKULATOR