Leveransebeskrivelse

Leveransebeskrivelse

Leveransebeskrivelse

Her vises detaljert Leveransebeskrivelse fra Nøkkelhus AS for hva som inngår i de enkelte punktene. Denne leveransebeskrivelsen kan avvikes når det avtales separat for hver kunde. Denne beskrivelsen er en del av kontrakten ved avtaleinngåelse.

Gjeldende:

NØKKELHUS LEVERANSEBESKRIVELSE – AUGUST 2015