OM OSS

OM OSS

OM NØKKELHUS AS

Vi er en totalentreprenør som bygger i hele Norge og har siden 2014 bygget ca 60 boenheter i Norge.

Hovedproduktene er eneboliger, hytter, vertikaldelte, horisontaldelte to/fire manns-boliger samt fler- familieboliger. Ved at Nøkkelhus tar alt ansvar på byggeplass legges forholdene til rette for god kvalitet og trygghet. Styrken ligger i ærekjære yrkesutøvere som legger sin stolthet og nøyaktighet i arbeidet, samt god kontroll under byggeprossesen. Kontroll og pålitelighet før, under og etter leveranse er avgjørende faktorer for å lykkes og for å kunne holde lave priser. Vi er ikke en tradisjonell ferdighus-/ kataloghus produsent, men bygger kun etter arkitekttegninger.

Nøkkelhus AS har forretningsadresse på Tjuvholmen Allè 3 i Oslo og en avdeling er i Tallinn. Vi har en liten og fleksibel administrasjon bestående av daglig leder og prosjektleder som jobber på kontor i henholdsvis i Oslo og Tallinn mens resterende er fast ansatte snekkere i Nøkkelhus AS. For hvert prosjekt leier vi leilighet/hybler /hytter til de ansatte og de er organisert i team eller arbeidslag. Hvert prosjekt får en byggeplassleder med gode engelsk kunnskaper. Vi kjører vernerunder på alle prosjekter. Vi har en fast turnusordning med 3 uker på, 1 uke av, tre uker på og deretter to uker av. Maksimalt 54 timer pr. uke. og 10 timer pr. dag fordelt på to team. Arbeidstidsordningen med turnusplan er omsøkt og godkjent arbeidstilsynet. Alle ansatte har bygge bransjens ID-kort og vi har HMS og KS systemer på plass. Obligatorisk HMS kurs for leder er utført. De ansatte er forsikret, samt at vi har AFP for alle. Nøkkelhus AS har entreprenørforsikring for 20 mill.

omoss

Lang erfaring

Våre ansatte har lang erfaring i bransjen. Det er denne erfaringen og de gode referansene som teller som vi bringer med oss. Som husprodusent har også vi lyst til å skape noe i lag. Vi streber etter å utrette noe positivt for våre kunder. Vi vil skape verdier for deg som kunde og for samfunnet. Varige verdier.

Nøkkelhus AS tilbyr komplett nøkkelferdige hus som du kan flytte rett inn i etter overtakelsen. Vi erkjenner at hver kunde er unik så derfor har vi ingen tradisjonell huskatalog. Hvert enkelt hus blir tegnet og tilpasset deg som kunde. Vi bygger huset ditt på den tradisjonelle måten på stedet – uten prefabrikkerte elementer – så huset ditt vil bygge på god og profesjonell håndverksmessig tradisjon.

Visjoner

  • Bygger på god håndverksmessig tradisjon og utførelse
  • Sentralstyrt prosjektleveranse og god lokal kontroll og kommunikasjon
  • Boligen bygges i henhold til kvalitetssikrede og godkjente tekniske løsninger og detaljer
  • Med vår kompetanse sikrer vi et godt inneklima i boligen
  • Vi har spesiell fokus på detaljer i sluttresultat og “finish”
  • Alle bygg rengjøres og trykktestes før konstruksjonene lukkes
  • Etter overtakelse overleveres en komplett FDV dokumentasjon om alt du trenger å vite om huset

Kontakt oss:

Martin Willassen
Salgs- og Markedsdirektør
t: 995 17 215   e: martin@nokkelhus.no

Marius Harridsleff
Salgsmann
t: 950 29 366   e: marius@nokkelhus.no

Nøkkelhus AS – Org. nr. 911700875 MVA
Tjuvholmen allé 3
0252 OSLO