SAMARBEID MED ARKITEKT GISKEGJERDE AS

SAMARBEID MED ARKITEKT GISKEGJERDE AS

SAMARBEID MED ARKITEKT GISKEGJERDE AS

Nøkkelhus har inngått samarbeidsavtale med Arkitekt Giskegjerde AS for arkitektoppdrag og ansvarlig søker for våre kunder.

Dette betyr at vi kan hjelpe deg fra idè til ferdig realisert bygg. Mye enklere og langt mer oversiktlig og trygt for kunden å få all hjelp fra samme leverandør.

FAST PRIS

Samarbeidsavtalen innebærer at oppdraget har en definert innholdsramme og derved kan vi gi kunden en fast og forhåndsbestemt pris på arkitektoppdraget. Dette er vanligvis svært vanskelig å få til innen det som normalt er timebaserte oppdrag. Beregning av fastpris og bestilling av oppdrag gjøres her.

logo00orginal

ARKITEKTEN

Arkitekt Giskegjerde AS driver konsulentbistand både for privatkunder og bedriftskunder innenfor arkitektur, ansvarlig søker, brannteknisk konsepter, reguleringsplaner, 3D modellering/fotomontasjer og prosjekteringsledelse. Vi bistår også våre oppdragsgiver med seksjoneringssaker, kart og delesaker, byggeplasskontroll og HMS prosjektstyring. Våre prosjekter varierer fra eneboliger/fleremannsboliger, naust og fritidsbebyggelse og reguleringsplaner til større boligbygg og forretningsbygg

SAMARBEID MED ARKITEKT GISKEGJERDE AS