Sentral godkjenning

Sentral godkjenning

SENTRAL GODKJENNING

Vi er sentralt godkjent for ansvarsrett innen prosjektering PRO og utførende UTF tiltaksklasse 1. Dokumentet ligger på dibk sine nettsider og kommer opp dersom du klikker på logoen. Dette betyr for deg som kunde at du kommer til et foretak som tilfredsstiller alle pålagte krav av myndigheter. Godkjenningsmerket er tildelt foretak for å sikre at de som påtar seg ansvarsrett har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven.

Sentral godkjenninger er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11. Den sparer både foretak og kommune for tid ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett i konkrete byggetiltak. Foretaket slipper å fremlegge dokumentasjon av kvalifikasjoner i hver enkelt byggesøknad. Kommunen kan begrense seg til å vurdere om det er samsvar mellom foretakets sentrale godkjenning og byggetiltaket, herunder om det foreligger og vil bli benyttet nødvendig fagkompetanse og kvalitetssikring tilpasset det aktuelle tiltaket.

omoss